BEZPIECZEŃSTWO I POLICJA

BEZPIECZEŃSTWO I POLICJA

Kradzieże

Na tle statystyk światowych Austria należy do krajów o niskim wskaźniku przestępczości, ale także tu nie wolno lekceważyć podstawowych zasad ostrożności, zwłaszcza podczas podróży, kiedy ryzyko kradzieży znacznie wzrasta. Cennych przedmiotów najlepiej nie zostawiać bez opieki w pokoju. Obsługa hotelowa, nawet w schroniskach, zaopiekuje się w razie potrzeby wartościowymi przedmiotami. Samochód, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, też nie jest najlepszą skrytką na wartościowe przedmioty. Szczególną uwagę trzeba zwracać na złodziei kieszonkowych (buszujących w tłumie) oraz złodziei-wyrywaczy (mała torba–plecaczek jest bezpieczniejsza niż torba na ramię). Własna kłódka przyda się na pewno do zamknięcia schowka w schronisku. Pieniądze najlepiej nosić w specjalnej skórzanej torebce lub portfelu przytroczonym do paska pod ubraniem. Dobrze jest też schować część pieniędzy w osobnym miejscu.

Generalnie rzecz ujmując, w każdej chwili należy zachowywać ostrożność i podchodzić z dużą dozą podejrzliwości do wszystkiego, co w jakiś sposób odbiega od normy, nawet do mało prawdopodobnych ofert pomocy. Niestety, z kręgu podejrzeń nie można także wykluczyć innych podróżujących.

W przypadku kradzieży lub utraty czegokolwiek należy zgłosić się na policję i spisać odpowiedni protokół, który jest podstawą wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Turysta, który z jakichkolwiek powodów znalazł się nagle w rozpaczliwej sytuacji, powinien natychmiast skontaktować się z konsulatem lub ambasadą swego kraju, które udzielą pomocy w wystawieniu duplikatu utraconych dokumentów.

Prawo

W Austrii obowiązują takie przepisy, jakich można oczekiwać od każdego uprzemysłowionego kraju zachodniego. Policja ma obowiązek poinformować aresztanta o jego prawach w zrozumiałym dla niego języku.

Przestępstwa są podzielone na dwie kategorie: kryminalną (Gerichtdelikt) i cywilną [Verwaltungsubertretung]. Przy podejrzeniu o wykroczenie kryminalne (jak kradzież lub napad) areszt przed postawieniem w stan oskarżenia trwa do 48 godzin, natomiast w przypadku wykroczenia natury cywilnej (pijaństwo lub zakłócanie porządku publicznego) aresztanta należy zwolnić po 24 godzinach.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym podlega prawu cywilnemu, nawet gdy dojdzie do wypadku. Jeśli jednak w wypadku ktoś zostanie ranny, kategoria przestępstwa ulega zmianie. Posiadanie narkotyków jest w Austrii przestępstwem, choć np. niewielka ilość marihuany do osobistego użytku (do 5g) nie zostanie potraktowana zbyt surowo – wykroczenie. Jednak posiadanie większych ilości i handel (szczególnie sprzedaż dzieciom) kończą się pięcioma latami odsiadki. Prostytucja jest legalna pod warunkiem rejestracji i uzyskania zezwolenia.

Aresztantowi przysługuje prawo do dwóch rozmów telefonicznych: z „zaufaną osobą” w obrębie Austrii i z adwokatem. Jeśli nie stać go na wynajęcie prawnika, może wystosować pisemną prośbę do sędziego o przydzielenie mu obrońcy z urzędu.

W niektórych miastach można uzyskać bezpłatną poradę w kwestiach prawnych i socjalnych (np. podczas specjalnych sesji w punktach Bezirksgerichte w każdej dzielnicy Wiednia). Dla cudzoziemca najlepszym wyjściem, w przypadku jakichkolwiek kłopotów związanych z prawem, jest zwrócenie się w pierwszej instancji do swojego konsulatu (adresy w części Placówki dyplomatyczne).

Inne zagrożenia

Narkotyki należy zawsze traktować z wielką ostrożnością. Nie warto próbować przewozić ich przez granicę. Trawka (konopie indyjskie) jest nielegalna, ale niestety łatwo osiągalna.

Na terenach o wysokim procencie imigrantów w stosunku do ogólnej liczby ludności, jak choćby w Wiedniu czy Karyntii, odczuwa się coś z atmosfery nacjonalizmu, skierowanego głównie przeciwko Turkom i przybyszom z Europy Wschodniej (ale rezydentom, nie turystom). Przejawy agresji zdarzają się jednak rzadko.

Uważać należy zwłaszcza w górach przy wspinaczce i długich wędrówkach. Zawsze trzeba kogoś powiadomić o celu wyprawy i godzinie, o której zamierza się wrócić.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *