Adolf Hitler (1890-1945) – životopis

Adolf Hitler – životopis

Adolf Hitler (1890-1945) se narodil a vyrůstal v Horním Rakousku, ale ve Vídni strávil pět a půl nesmírně důležitých let svého života. Do hlavního města přišel v sedmnácti letech. Chtěl vstoupit na Akademii výtvarných umění. Je pravda, že přijímací zkoušku zvládl, ale díla jím prezentovaná, hlavně architektonické skici Lince, byly odmítnuty jako nevhodné. Nemluvě o neúspěchu jeho rodině, zůstal ve Vídni celý rok, žít přiměřeně dobře a žít z dědictví svého otce, a, po smrti matky, z renty. V září 1908 r. zkusil znovu studovat na akademii, ale tentokrát po přijímací zkoušce vypadl. Obě porážky cítil bolestně. O dva roky později to napsal příteli: "Víš, že – a není v ní přehnaná důvěra – svět v tu chvíli hodně ztratil, když mi bylo znemožněno studovat na akademii a seznámit se s malířským řemeslem? Nebo pro mě možná osud připravuje jiný úkol?”.

O Hitlerově dalším pobytu ve městě se toho ví jen málo, že žil tři roky v mužské ubytovně ve východní části Brigittenau na hranici s Leopoldstadtem, kde prodával své průměrné obrazy především Židům, kteří obchodovali s rámy. Říká se, že je, že někteří z jeho nejlepších přátel byli Židé, i když si stejně od všech držel odstup. V tomto není absolutní jistota, ale na krátkou dobu Hitler pravděpodobně pracoval na odklízení sněhu na Westbahnhof, a v Uměleckohistorickém muzeu jako malíř a dekoratér. Dokonce se zúčastnil konkurzu do sboru v Theater-an-der-Wien, ale byl odstraněn, protože se nebyl schopen vybavit odpovídajícím oblečením.

I když neexistují žádné důkazy, které by potvrzovaly domněnku, že se Hitler nakazil syfilidou od židovské prostitutky, není vyloučeno, že měl nějakou menší pohlavně přenosnou chorobu, což by nějak vysvětlovalo jeho posedlost prostitucí, proti kterému se ostře staví v Mein Kampf. Některé účty ukazují Hitlera s plnovousem a dlouhými vlasy, cvičí jógu a opíjí se meskalinem. Není známo, kolik je na tom pravdy, ale určitě v zimě roku 1909 Hitler byl nějakou dobu bez domova, neudržovaný a s plnovousem a dlouhými vlasy.

Po většinu svého pobytu ve Vídni se Hitler vojenské službě vyhýbal, který se v Mein Kampf nezmiňuje, a měl to vzít dovnitř 1909 r. V roce 1912 byl odsouzen k roku vězení a vysoké pokutě; právě tato skutečnost ho vedla k emigraci do Německa v r 1913 r. Po 25 V průběhu let se Hitler vrátil do Vídně za zcela jiných okolností. Bydlel v hotelu Imperial on the Ring, pronesl projev k davu shromážděnému z Neue Burg na Heldenplatz a než uplynul den, byl již v letadle na zpáteční cestě do Německa.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *