orámovanie_záložiekMozartova cesta vo Viedni

Mozartova cesta vo Viedni

Vo Viedni, podobne ako v Salzburgu, Mozartovo rodné mesto, na čokoláde sú umiestnené skladateľove obrázky, turistické brožúry, informačné letáky. Presne tak … pokračuj v čítaní