orámovanie_záložiekRakúska národná knižnica - Hofburg - Viedeň

Rakúska národná knižnica - Hofburg - Viedeň

Rakúska národná knižnica (Národná knižnica) je to prvá a najväčšia knižnica v krajine. Vo svojej zbierke má milióny kníh. … pokračuj v čítaní

orámovanie_záložiekJosefsplatz - Hofburg - Viedeň

Josefsplatz - Hofburg - Viedeň

Josefsplatz, obklopený z troch strán snehobielymi barokovými fasádami Hofburgu, je nepochybne najkrajším viedenským námestím.. Pri augustiniánskom kostole bol pôvodne cintorín (V dnešnej dobe … pokračuj v čítaní